Haly ry 90v

Työryhmä: Helena Sauramo, Mats Lille, Jussi Rapala ja Pertti Airikkala.